Wednesday, August 24, 2011

Tradisi ekonomi memantapkan perpaduan Islam

بسم الله الر حمن الر حيم

Kepemimpinan Umat Islam di negara ini seharusnya tidak terus gagah mendepani percaturan politik demi kekuasaan dan kepentingan peribadi . Mereka semestinya  tegas dengan keutamaan hidup untuk  memertabatkan keupayaan ekonomi umat Islam dengan  alternatif yang tersendiri  melalui penggabungan  kepakaran minda serta keterampilan ilmu mereka untuk memimpin kearah mengembangkan wadah perjuangan  dengan  memberikan kemudahan yang luas dan mampu dinikmati seluruh  kelompok orang Islam  , malah orang bukan Islam juga tidak dihalang untuk menikmatinya. Ketegasan mengutamakan ekonomi demi kepentingan Islam ini mesti dibangunkan dengan kekuatan  sedia ada dipersekitarannya .
Keupayaan kearah itu sepatutnya telah lama dijadikan sandaran untuk membuka ruang  serta peluang umat Islam berpadu tenaga dan kudratnya menyokong  sendi  perjuangan Islam membangunkan  suatu jajaran ekonomi yang mampu di kongsikan serta membangunkan taraf kehidupan orang orang Islam yang nyata majoritinya  masih hidup sederhana miskin , juga ramai lagi dibawah tahap kemiskinan  di seluruh negara .
Peluang itu sebenarnya telah gagal di rebut dan dikembangkan kepemimpinan dan hartawan Islam , sedangkan kepentingan menjagai persekitaran hidup umat Islam itu menjadi kewajiban setiap individu tetapi segelintir sahaja yang mampu muncul  dengan kekayaan yang diperolihi dan menyumbangkan sedikit  hartabenda untuk maslahat umat Islam yang jauh lebeh ramai memerlukan bantuan .
Jika dilihat secara nyata ramai individu Islam yang mampu mengaut  kekayaan hartabenda melebehi kebutuhan keluarga serta sanak saudara , tetapi gagal menyuguhkan  sedikit  kekayaan itu untuk dinikmati sama dengan majoriti orang Islam  dengan ihsan dan akalbudi bagi melenyapkan sebarang kesusahan dan kedaifan majoriti umat Islam menyarai keluarga mereka . Walaupun tidak dinafikan mereka ada menyumbangkan bantuan ihsan , tetapi ianya masih jauh sekali untuk membantu secara keseluruhan hidup dan persekitaran umat Islam.
Satu satunya bidang dan keutamaan tradisi ekonomi itu tentu sekali  yang berkaitan keperluan hidup seharian . Jika kepemimpinan dan hartawan Islam yang kayaraya dan sederhana  hartanya terlebeh  dari mencukupi  , dan mahu melihat dengan matahati , tentu sekali mereka akan  bangkit  secara ikhlas membuka ruang yang lebeh luas untuk berganding bahu menggabungkan harta mereka yang tersisih itu untuk  dibangunkan dan mewujudkan rangkaian perniagaan setempat  .
Mewujudkan wadah perniagaan setempat ini semata mata untuk memberikan keselesaan pada umat Islam , tentu sekali lebehan harta mereka itu dapat dikembangkan dan mampu menambahkan perolehan dan dalam masa yang sama orang orang Islam mendapat kelebehan nikmat dengan menyokong  perniagaan yang dikembangkan .
 Ini lah persaingan ekonomi yang perlu dilebarluaskan demi maslahat dan kepentingan umat Islam . Mengimbangi  pasaran yang terbuka luas itu mampu dijadikan wadah bagi membantu umat Islam memperoleh kepelbagaian barangan harian dengan nilai yang setimpal lebeh murah dan pasti jajaran perniagaan ini mampu menyaingi  monopoli ekonomi yang  dipegang oleh orang bukan Islam .
Malang sekali kekayaan harta benda yang diperolehi itu tidak dibangunkan bersama  untuk memupuk perpaduan dikalangan mereka , seterusnya memupuk  kesedaran saudara seIslam dalam mendokong  perniagaan dan kepentingan  ekonomi  Islam dipersekitarannya.
Harta benda dan kekayaan itu mampu digembelengkan demi kepentingan membangunkan persekitaran yang memudahkan dan meringankan beban umat Islam menyara beban tanggungan kekeluargaan  sepanjang  kehidupan mereka  .
Jamaah Islam adalah majoriti dinegara ini , tentunya  mampu membangunkan dan membasmikan sebarang bentuk kemiskinan dengan memadukan perolehan mereka semata mata  , menghindarkan laba ekonomi  yang telah jatuh dimonopoli oleh bukan Islam, sedang orang Islam yang selama ini mendokong mereka terus ketinggalan .Sudah tiba masa kita mendokong ekonomi kita  untuk  dikembangkan dengan teguh melalui   perpaduan dikalangan umat Islam .
Mungkinkah hartawan Islam mampu menyingkap tabir yang sekian lama tertutup , dan  hadir membuka ruang menatang  kemampuan akal dan budipekerti  yang ihsan demi kemaslahatan umat Islam.
Persaingan perniagaan ini bukan suatu kesalahan , malah ianya adalah kebebasan dan hak mutlak Islam dipersekitaran , muga akan ada kepemimpinan , hartawan dan Ilmuan Islam maju kehadapan mempelopori penggabongan minda membangunkan kemaslahatan Umat Islam dijajaran dan kekuasaannya .
Sopan santun dan kelembutan Islam perlu ditegakan , hartabenda yang terlebeh itu perlu disuguhkan , ihsan dan budiman sebagai pemangkin teladan kehidupan dikalangan orang orang Islam. Muga ekonomi Islam terus dapat dikembangkan  seiring kekuatan dan keteguhan mendaulatkan kesucian Islam.

 

No comments:

Kekalkan Dominasi Pemerintahan Islam Malaysia

(Ikhtibar dan Ikhtiar) Dominasi pemerintahan Islam wajib dikekalkan di Malaysia. UMNO@Barisan Nasional. Selagi kepemimpinan UMNO yg mendo...