Saturday, February 26, 2011

WANGIAN SANG KERISWANGIAN SANG KERIS

“Katakanlah “Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan s e s u a t u  p u n  d e n g a n - N y a ” . K a t a k a n l a h “Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan” QS. Al Jin: 20-21.

“Aku tidak berkuasa menarik meniti kesempurnaan iman kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak – banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang – orang yang beriman” QS. Al A’raaf: 188.

“(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut – turut”. Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” QS. Anfaal: 9-10.
Demi memperkukuhkan benteng akidah dan kesempurnaan keyakinan UMAT , usaha  mesti dipelopori pemerintah dan agensi agensi kerajaan serta badan badan bukan kerajaan  dengan merincikan jalan perpaduan dan persahabatan dikalangan pelbagai keturunan bangsa supaya kekentalan akal dan budi pekerti bisa disematkan dengan keyakinan yang tidak berbelah bagi kepada ajaran Al Quraan dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahualaihiwassallam untuk memacukan semula kemurniaan dan peradaban Islam di Malaysia , supaya  asas yang kukuh dapat diadaptasikan didalam kerengka memajukan ekonomi menuju alaf kemajuan teknologi serta asimilasi kebangkitan perjuangan bangsa yang merdeka .
Jika usaha itu dilaksanakan dengan kekuatan semangat dalam sanubari bangsa Malaysia yang kini dilihat semakin kelam dengan kepelbagaian rencam dan keterangkuman minda mengolah entiti kemerdekaan dan wacana bangsa , kita mesti ingat  sejarah dan peradaban dalam pengembangan Islam  era globalisasi ini memerlukan tujahan yang kukuh terutama perkembangan ilmu dan kepakaran dalam kajian pelbagai bidang bolih diketengahkan melalui sistem pendidikan kebangsaan . 
Seni budaya  mesti dikembangkan dan budayawan mesti berani menelusuri dan memanfaatkan kebolehan dalam  menjejaki  ruang ketamadunan dan keilmuan untuk diterapkan sebagai wadah pengembangan dan penelitian kesesuaian medium untuk memupuk semangat kerjasama dalam membimbing semua pihak mendasari amalan yang telah ditunjuki junjungan besar Nabi Muhammad Salllallahualaihiwassallam . 
Kengganan kita menggapai seni budaya dan sejarah yang membawa wadah damainya acuan dalam memperkasakan budaya bangsa melalui bahasa  kekal mendasari inti kemajuan mengasimilasikan ruang kebijakan globalisasi , kita masih ketandusan kepakaran yang membuat kajian mendalam betapa sejarah bangsa dan budaya nya memainkan peranan dalam memacukan wacana  kehidupan dan peradaban Islam .
Justeru itu kita mesti bangun bersama dan menggembelengkan tenaga tanpa menyisihkan keupayaan individu dalam melestarikan keilmuan dan mengembangkan  prinsip prinsip kesetiaan dan persahabatan dalam kemasyarakatan , untuk itu entiti bangsa akan dipergiatkan melayani kerenah minda dengan terus kekal dengan syariat Islam .
Keyakinan mengikut pedoman AlQuraan dan Sunnah Rasulullah Sallallahualaihiwassallam  mesti dipelopori semua kepimpinan umat dengan menunjuki teladan dengan akal dan budi pekerti yang memuliakan persahabatan dan persaudaraan Islam .Menjauhi segala  tingkah laku yang mengaibkan orang lain dan terus mewarnai keindahan perilaku dengan memerhatikan tingkah laku dengan kesopanan dan kesantunan  diri .
Kesediaan untuk memimpin dengan nilai budi keikhlasan mesti terus di tanggapi tanpa mengira kedudukan dan darjat seseorang , asalkan ciri ciri kepemimpinan seiring dengan syariat Islam .Jauhilah perpecahan dan eratkan persaudaraan dengan nilai persahabatan yang telah di tunjukkan olih junjungan besar nabi Muhammad Sallallahualaihiwassalam. InsyaAllah kita akan dapat menggenggam tujahan minda dan memurnikan agama serta entiti bangsa dalam memerdekakan minda kita untuk terus berdiri disisi pejuang bangsa dan agama .

No comments:

Kekalkan Dominasi Pemerintahan Islam Malaysia

(Ikhtibar dan Ikhtiar) Dominasi pemerintahan Islam wajib dikekalkan di Malaysia. UMNO@Barisan Nasional. Selagi kepemimpinan UMNO yg mendo...