Wednesday, April 26, 2017

The Quran ( Sub-English )


بسم الله الر حمن الر حيم       Justly click the Link                     The Wise Quran

                                                     No comments:

Kekalkan Dominasi Pemerintahan Islam Malaysia

(Ikhtibar dan Ikhtiar) Dominasi pemerintahan Islam wajib dikekalkan di Malaysia. UMNO@Barisan Nasional. Selagi kepemimpinan UMNO yg mendo...