Saturday, April 22, 2017

Kekalkan Dominasi Pemerintahan Islam Malaysia

(Ikhtibar dan Ikhtiar)

Dominasi pemerintahan Islam wajib dikekalkan di Malaysia.
UMNO@Barisan Nasional.

Selagi kepemimpinan UMNO yg mendominasi parti gabongan terus istiqamah memertabatkan Islam dan mereka terus berakal dan kekal dijalan2 orang2 yang beriman , kita wajib akur , menyantuni dan bersama sama menghayati rasa nikmat dunia dengan bersandarkan ajaran Islam serta menjauhi perbalahan sesama Islam.

Firman Allah Taala yg maksudnya:-

" Akan Aku palingkan dari tanda-tanda (kekuasan-Ku) orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda (kekuasaan-Ku) mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak (akan) menempuhnya, tapi jika melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikan adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda (keuasaan) Kami dan (mendustakan) adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan"
(QS. al-A’raf 7:146-147).           

Jadi penyebab utama Allah menyesatkan kaum kufar karena kesombongan dan pendustaan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah.

Alllah tidak menyukai kesesatan pada hambanya, namun semua kembali kepada hambanya apakah akan mengambil petunjuk-Nya atau mengingkari petunjuk-Nya.

Ketika manusia memilih jalan kesesatan saat itu juga dirinya mendapat akibat lansung (hukuman) berupa dadanya dijadikan sesak dan sempit.

Semua terjadi sampai manusia memilih jalan petunjuk-Nya.

Jadi kufur terhadap ayat Allah itu menjadikan dirinya tersiksa dengan dijadikan dadanya sempit dan sesak. Karena ayat Allah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman.

Sebagaimana firman-Nya:

Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, Dia akan membukakan dadanya untuk (menerima) Islam. Dan barangsiapa dikehendaki-Nya menjadi sesat, Dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang tidak beriman.

(QS. al-An'am 6:125).

Rasullah menjelaskan tentang arti kesombongan dalam sabdanya:

الكِبْرُ بَطَرُ الحقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ (رواه مسلم

Kesombongan itu sikap menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. (HR. Muslim).

Adapun kebalikan kesesatan akibat kesombongan adalah orang beriman dan berakal.

"Sungguh, Kami telah mendatangkan Kitab (Al Quran) kepada mereka, yang Kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman "

QS. al-Ar’af 7:52).

Dia memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki.

Barang siapa diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran KECUALI ORANG-ORANG yang MEMPUNYAI AKAL SEHAT
(QS. al-Baqarah 2:269).           

Orang yang dapat menerima pengetahuan dan petunjuk Allah adalah orang betriman, karena mereka mau menggunakan akal sehat yang mereka miliki.

Dalam Islam: rasional, emosional dan spiritualitas saling berkaitan.

Bukan sikap seorang Muslim ketika berbicara Tuhan,  mengabaikan akal, ketika menggunakan akal digunakan untuk menghujat Tuhan.

Karena orang berakal (ulul albab) dalam Islam adalah orang yang mengunakan akal sebagai bentuk ketundukan kepada petunjuk-Nya. Serta mengunakan akal untuk melihat kebenaran petunjuk-Nya di jagad raya, serta menggunakan akal untuk mencari hikmah petunjuk Allah swt.

Sebagai mana dijelaskan dalam firman-Nya: -

" Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.”

(QS. Ali Imran 3:190-191).

No comments:

Kekalkan Dominasi Pemerintahan Islam Malaysia

(Ikhtibar dan Ikhtiar) Dominasi pemerintahan Islam wajib dikekalkan di Malaysia. UMNO@Barisan Nasional. Selagi kepemimpinan UMNO yg mendo...